Kroon's Polders

Year Implemented

1996

Project Type

Managed realignment

Country

Netherlands

Location

Island of Vlieland (Friesland)

Longitude

4.9615

Latitude

53.256

Habitat(s) Created
 • Dunes

 • Lagoon

 • Mudflat

 • Saltmarsh

Size

85 Hectares

Why Undertaken
 • Habitat Creation

 • Create a More Natural Shoreline

Project Description Summary

This involved one breach (10m) in fronting dike of polder 3 (reinforced to discourage it from widening), one breach in dike between polders 3&4 (10m).

Documents/References uploaded
References
 • Adema, E.B., Grootjans, A.P., 2002. Vegetatie en abiotike in de derde en vierde Kroon's Polders van Vlieland: Effectmonitoring van frequentere inen uitstroming van zout water. Laboratorium voor Plantenoecologie, Rijksuniversiteit Groningen, Haren.
 • De Leeuw, C., Meijer, M.L., 2002. Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland. werkdocument concept. RIKZ, Haren.
 • Esselink, P.E., 2004. Sedimentatie en hoogteontwikkeling in de Kroon's Polders (Vlieland). Monitoring door middel van sedimentatie-erosiebalk metingen meetjaar 2003. Koeman en Bijkerk bv, Haren.
 • van Gennip, B., Knotters, A.G., 2002. Toelichting bij de vegetatiekartering Kroon's Polders en Westerveld 1999. RIKZ, Den Haag.
 • Wolters, M., Garbutt, A., Bakker, J.P., 2005. Salt-marsh restoration: evaluating the success of de-embankments in north-west Europe. Biological Conservation 123(22), 249-268.


ABPmer logo

A free resource maintained by ABPmer

CONTACT US

ABPmer
Quayside Suite
Medina Chambers
Town Quay
Southampton
SO14 2AQ

eZine Signup